USD: ... | EUR: ...
Toàn Quốc | Hà Nội | TP HCM | Đà Nẵng | Xem thêm
KhácTìm việcTuyển dụngDịch vụ lao động
Khác
Tất cảBán thời gianSinh viên làm thêmGia sư
Giáo viênKế toán/Sổ sáchNhân viên văn phòngNhân viên kỹ thuật
Nhà hàng, KSLái xe, Giao hàngBán hàngCắt tóc, Gội đầu
Khác
ĐỊA CHỈ LÀM BÀI VỊ THỜ BẰNG GỖ TẠI TPHCM Chuyên làm các loại bài vị thờ bằng gỗ: bài thờ tổ tiên ông bà (thờ gia tiên), bài vị cửu huyền thất tổ, bài vị thờ nhà từ đường, nhà thờ họ, bài vị thờ thần linh. Khắc chữ...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM BÀI VỊ GỖ TẠI TPHCM - KHẮC CHỮ BÀI VỊ THEO YÊU CẦUChuyên làm đồ thờ và các loại bài vị thờ bằng gỗ: bài vị thờ tổ tiên ông bà (bài vị thờ gia tiên), bài vị cửu huyền thất tổ, bài vị thờ nhà từ đường, nhà...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
DỊCH GIA PHẢ - VẼ SƠ ĐỒ CÂY GIA PHẢ, CÂY PHẢ ĐỒ, CÂY PHẢ HỆ DÒNG HỌCông Sĩ chuyên dịch thuật Hán nôm và Trung văn nhiều năm, từng công tác ở Viện KHXH & NVQG tại tp.HCM, đã dịch hàng trăm gia phả và sắc phong chữ Hán cho các...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ và BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN BẰNG GỖ TẠI TPHCM Chuyên làm các loại bài vị gỗ: bài vị cửu huyền thất tổ, bài vị thờ ông bà tổ tiên (bài vị thờ gia tiên), bài vị thờ vong linh, bài vị thờ thần linh, bài vị...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 2 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM VÀ BÁN BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ và BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN BẰNG GỖ TẠI TPHCMChuyên làm các loại bài vị gỗ: bài vị cửu huyền thất tổ, bài vị thờ tổ tiên ông bà (bài vị thờ gia tiên), bài vị thờ thần linh. Khắc...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM BÀI VỊ THỜ BẰNG GỖ TẠI TPHCM - KHẮC CHỮ BÀI VỊChuyên làm các loại bài vị gỗ: bài vị cửu huyền thất tổ, bài vị thờ ông bà tổ tiên (bài vị thờ gia tiên), bài vị thờ người mất. Làm bài vị chữ Hán (bài vị chữ...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
DỊCH HÁN NÔM VÀ TRUNG VĂN - DỊCH GIA PHẢ - DỊCH SẮC PHONGCông Sĩ chuyên nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm và Trung văn nhiều năm, từng công tác tại Trung Tâm Hán Nôm - Viện KHXH & NVQG tại TPHCM, đã biên dịch hàng trăm đầu sách các loại,...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 2 lượt xem
DỊCH HÁN NÔM - DỊCH TRUNG VĂN - DỊCH GIA PHẢ - DỊCH SẮC PHONGCông Sĩ chuyên nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm và Trung văn nhiều năm, từng công tác tại Trung Tâm Hán Nôm - Viện KHXH & NVQG tại TPHCM, đã biên dịch hàng trăm đầu sách các...
Nơi đăng: TP HCM | 22:44 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐẶT CÂU ĐỐI CHỮ HÁN (CHỮ NHO) NHÀ THỜ HỌ, NHÀ TỪ ĐƯỜNG, NHÀ THỜ GIA TIÊN, ĐÌNH, CHÙA, ĐỀN MIẾU, LĂNG MỘ -LÀM HOÀNH PHI CÂU ĐỐI CHỮ HÁN BẰNG GỖCông Sĩ chuyên nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm và Trung văn nhiều năm, từng công tác...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
LÀM HOÀNH PHI CÂU ĐỐI THỜ PHẬT, THỜ GIA TIÊN, NHÀ THỜ HỌ, NHÀ TỪ ĐƯỜNG, ĐÌNH LÀNG, ĐỀN MIẾU BẰNG GỖ TẠI TPHCM - VIẾT CHỮ HÁN THƯ PHÁP ĐẠI TỰ CÂU ĐỐI - Chuyên làm câu đối ở chùa, câu đối thờ Phật (thờ Phật Tổ, thờ Quan...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM ĐẠI TỰ CUỐN THƯ HOÀNH PHI CÂU ĐỐI THỜ PHẬT, THỜ GIA TIÊN, NHÀ THỜ HỌ, NHÀ TỪ ĐƯỜNG, ĐÌNH LÀNG, ĐỀN MIẾU BẰNG GỖ TẠI TPHCM - Làm đồ thờ bài vị đại tự cuốn thư hoành phi liễn đối bằng gỗ: câu đối thờ gia...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM BÀI VỊ GỖ, BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN, BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔTẠI TPHCM - LÀM CUỐN THƯ HOÀNH PHI CÂU ĐỐI GỖChuyên làm các loại long vị gỗ, linh vị gỗ, bài vị gỗ: bài vị cửu huyền thất tổ, bài vị thờ gia tiên (bài...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM BÀI VỊ THỜ BẰNG GỖ TẠI TP.HCM, BÁN BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ, LÀM BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ CHỮ HÁN, LÀM BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ CHỮ VIỆT, LÀM BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN -...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM LINH VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN BẰNG GỖ TẠI TP.HCM - LÀM ĐỒ THỜ ĐẠI TỰ CUỐN THƯ HOÀNH PHI CÂU ĐỐI GỖChuyên bán linh vị thờ bằng gỗ, bán bài...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ LÀM LINH VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN BẰNG GỖ TẠI TP.HCM - LÀM ĐỒ THỜ ĐẠI TỰ CUỐN THƯ HOÀNH PHI CÂU ĐỐI GỖChuyên bán linh vị thờ bằng gỗ, bán bài...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
ĐỊA CHỈ BÁN BÀI VỊ VÀ LÀM LINH VỊ THỜ BẰNG GỖ, LÀM LONG VỊ THỜ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ THỜ BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ THỜ GIA TIÊN BẰNG GỖ, LÀM BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG GỖ TẠI TPHCMChuyên làm các loại bài vị gỗ tốt:– Linh...
Nơi đăng: TP HCM | 22:43 pm 19-02-2019 | 1 lượt xem
Đang tải...


vieclam.info v2.0 © 2019


Top Về đầu trang
N
V